CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TÍN ĐẠT PHÁT     -      Hotline: 0915 431 232    -     Email: quangcaotindat@gmail.com     -    Website: quangcaotindat.com

Thay thế hệ thống đèn phòng sơ chế bằng đèn LED

Đèn LED Holly Lite hiệu quả hơn hẳn đèn huỳnh quang bởi công suất tiêu thụ ít mà vận đạt hiểu quả cao hơn. Tiết kiệm được rất nhiều chi phí: tiền điện giảm >65%, không cần chi phí bảo trì bảo dưỡng, không phải ngừng sản xuất đột ngột để thay bóng. Đèn LED Holly Lite thân thiện môi trường, không có tia cực tím, cho ánh sáng ấm, dễ chịu.

 

Đèn LED Holly Lite hiệu quả hơn hẳn đèn huỳnh quang bởi công suất tiêu thụ ít mà vận đạt hiểu quả cao hơn. Tiết kiệm được rất nhiều chi phí: tiền điện giảm >65%, không cần chi phí bảo trì bảo dưỡng, không phải ngừng sản xuất đột ngột để thay bóng. Đèn LED Holly Lite thân thiện môi trường, không có tia cực tím, cho ánh sáng ấm, dễ chịu.

 

Đèn LED Holly Lite hiệu quả hơn hẳn đèn huỳnh quang bởi công suất tiêu thụ ít mà vận đạt hiểu quả cao hơn. Tiết kiệm được rất nhiều chi phí: tiền điện giảm >65%, không cần chi phí bảo trì bảo dưỡng, không phải ngừng sản xuất đột ngột để thay bóng. Đèn LED Holly Lite thân thiện môi trường, không có tia cực tím, cho ánh sáng ấm, dễ chịu.

KHÁCH HÀNG CỦA TÍN ĐẠT PHÁT